Документи

Перелік нормативних документів:

Print Friendly, PDF & Email

Перелік предметів загальноосвітньої підготовки у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку кадрів на основі базової загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17.06.2010 р. №587;

Положення про державну підсумкову атестацію студентів з предметів загальноосвітньої підготовки у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.07.2010 р. № 675;

Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженого Наказом МОН №306 від 03.2015 р. зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 березня 2015 р. за № 354/26799;

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 24.01.2013 № 48, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 березня 2013 р. за № 488/23020

Положення про ведення Журналу обліку роботи академічної групи та викладачів;                                                                                        

 Посадова інструкція викладача;                                                                                                                                                                  

 Положення про навчально-методичний комплекс дисципліни;      

 

 Зразки білетів;