Землевпорядне відділення

Гладка Лілія Олексіївна – завідувач землевпорядного відділення, відмінник аграрної освіти ІІІ ступеня, викладач-методист

 Спеціальність «Геодезія та землеустрій»

Земельні відносини складають основу або початок будь-яких відносин у суспільстві. Щоб отримати цивілізоване право на існування, розташування, функціонування інфраструктури, необхідно, перш за все, отримати територіально визначене, встановлене, закріплене та юридично оформлене місце на землі. І це неможливо без всебічно підготовленого професіонала, яким являється землевпорядник.

Професія землевпорядника завжди користувалася шаною, адже вона присвячена безцінному скарбу України – землі.

Зараз в Україні продовжується проведення Земельної реформи, і землевпорядники є її безпосередніми виконавцями, від професіоналізму яких залежить як люди зможуть  розпорядитися землею, в якому стані передадуть її своїм нащадкам.

Землевпорядник в сучасних умовах вільно володіє державною мовою, комп'ютером, сучасними технологіями в галузі землевпорядкування та геодезії, вміє вирішувати всебічні правові питання у галузі земельних відносин, вміло та зважено, в правовому полі , застосовуючи положення Земельного, Адміністративного, Цивільного та інших кодексів і нормативно – правових актів України.

Переглянути інші фото

Землевпорядник керує земельними процесами, складає документацію, перевіряє стан використання  земельних ресурсів, накопичує відомості про стан земель, перспективи використання, обґрунтовує методи і способи будь-якого їх використання та здійснення земельних відносин в цілому.

Базовою освітою для землевпорядників можна назвати знання, отримані в Аграрно – економічному коледжі Полтавської  державної аграрної академії, який відсвяткував 100 років із дня створення справжньої землевпорядної школи, де ліцензований обсяг для спеціальності «Землевпорядкування» становить 50 осіб на основі  базової  та повної загальної середньої  освіти.

Викладачами землевпорядних дисциплін в різні роки працювали: Суботський Вол.П., Веремєєва Н.Я., Суботський Вас..П., Овсянік І.Я., Міняєв В.М., Романченко Є.К., Жиров В.Д., Коняєв Ю.Г., Дем’яненко І.В.

            Випускниками відділення були:

  • начальники Полтавського обласного управління земельних ресурсів – Нечитайло О.І., Михайличенко С.І., Курочка О.А.;
  • заступники начальника Головного управління Держкомзему в Полтавській області: Шило О.Г., начальники відділів – Даншин В.І., Остапенко Л.О., Палій О.Б.
  • директор АП науково – дослідного та проектного інституту землеустрою: Неділько Г.В. та його заступники Мишун М.С., Бурба Л.І.

Сучасна підготовка молодших спеціалістів – землевпорядників проводиться з використанням новітньої електронної, геодезичної, вимірювальної техніки та комп’ютерних технологій.

Циклову комісію очолює спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Одарюк Т.С.

Підготовку спеціалістів землевпорядного відділення в сучасних умовах здійснюють: викладачі-методисти  Климко П.П., Шевченко З.І., Одарюк Т.С.; спеціалісти  вищої категорії Томечек В.І., Стріла Г.П.; викладачі  Гончар С.І., Калашник Д.А., Соколова В.В., Зеленський О.М., Лотиш І.І., Максименко О.А.. Приходько І.П.

Викладачі відділення  мають вагомі напрацювання з методичної роботи: видані підручники та навчальні посібники, складені програми зі спеціальних дисциплін, написані методичні рекомендації для студентів з дипломного та курсового проектування.

Землевпорядне відділення має тісні зв’язки з Головним управлінням Держгеокадастру в Полтавській області, Державним підприємством «Полтавський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою», Полтавським геодезичним центром, приватними підприємствами «Алан – зем», «Геосвіт», «Світанок», що дає можливість проведення екскурсій для студентів та занять на виробництві.

Випускники відділення мають змогу за підсумками професійної співбесіди продовжувати навчання на старших курсах вищих навчальних закладів III – IV рівня акредитації міст Полтави, Кременчука, Харкова, Києва, Львова.