Освітньо-професійний ступінь «Фаховий молодший бакалавр»

Ліцензований обсяг:

денна форма – 30 осіб

Термін навчання (денна форма):

– на базі базової загальної середньої освіти – 3,5 роки

– на базі повної загальної середньої освіти – 2,5 роки

– на базі ОКР «кваліфікований робітник» – 2,5 роки

Галузь діяльності: організаційно-управлінська діяльність.

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з організації виробництва.

Місце роботи: виробничі підприємства різних галузей, інвестиційні компанії, банки, фінансові установи, підприємства сфери послуг, торгівлі, консалтингу.

Фахівець з менеджменту може обіймати первинні посади: завідувач відділу; помічник керівника; референт з основної діяльності; фахівець; помічник керівника виробничого підрозділу; помічник керівника іншого основного підрозділу; помічник керівника малого підприємства без апарату управління.