You are currently viewing Акредитація спеціальності 5.03050901 “Бухгалтерський облік”

З 19 по 21 грудня в Аграрно-економічному коледжі, відповідно наказу Міністерства освіти і науки України від 13 грудня 2016 року № 358-А “Про проведення акредитаційної експертизи”, комісією у складі:

  • голови Давидова Григорія Миколайовича – декана факультету обліку та фінансів Кіровоградського національного технічного університету, доктора економічних наук, професора;
  • члена Перчук Ірини Олександрівни – голови циклової комісії економічних дисциплін Державного вищого навчального закладу «Дніпропетровський коледж технологій та дизайну»;

проведено чергову акредитаційну експертизу підготовки молодших спеціалістів спеціальності 5.03050901 “Бухгалтерський облік”.

Комісія ознайомилася з матеріальним, кадровим, методичним та інформаційним забезпеченням навчального процесу і провела експертне оцінювання відповідності освітньої діяльності щодо акредитації спеціальності.

На підставі аналізу поданих на акредитацію матеріалів та перевірки результатів діяльності на місці, вивчення стану матеріально – технічного, навчально-методичного, кадрового забезпечення освітньої діяльності, наявності бібліотеки, обсягу її фондів, інформаційної бази  спеціальності, експертна комісія зробила висновок про можливість акредитації підготовки молодших спеціалістів спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік» в Аграрно-економічному коледжі Полтавської державної аграрної академії з ліцензованим обсягом 50/30 осіб.

Залишити відповідь