You are currently viewing Акредитаційна експертиза підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит»

Відповідно до п.4 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001р., № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах» з 04.12.17 – 06.12.17 р. у Аграрно-економічному коледжі Полтавської державної аграрної академії проходить чергова акредитаційна експертиза підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» у складі експертної комісії: Мамонтової Наталії Анатоліївни – завідуючої кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного університету «Острозька академія», доктора економічних наук, професора, голови комісії; Мамчур Наталії Олексіївни – голови циклової комісії загальноосвітніх дисциплін, мовознавства та обліково-фінансових дисциплін філії «Черкаський кооперативний економіко-правовий коледж» Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», викладача вищої категорії.

Залишити відповідь