Випуск молодших спеціалістів спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Відповідно до Положення «Про організацію навчального процесу» у ВСП «Аграрно-економічний фаховий коледж ПДАА» з метою встановлення відповідного рівня освітньої підготовки фахівців до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння кваліфікації ОКР «Молодший…

Читати даліВипуск молодших спеціалістів спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»