Вищу освіту отримав у Полтавському сільськогосподарському інституті в 1980 році. За фахом вчений агроном. Працював агрономом в радгоспі ім. Кірова Полтавського району Полтавської області. На кафедрі рослинництва Полтавського сільськогосподарського інституту з грудня 1981 року, спочатку як аспірант очної форми навчання, а з 1984 року – асистент кафедри. В 1985 році захистив кандидатську дисертацію «Біологічне обґрунтування вирощування сої в суміші з кукурудзою, сорго цукровим та суданською травою на корм в умовах лівобережного Лісостепу України» за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво (науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Біленко П.Я.). З 1987 року – старший викладач, з 1993 року – доцент кафедри.

В 1996 році – учасник 20-ї міжнародної конференції з питань сільськогосподарської освіти від України, яка проходила в Інституті Цолікофен (Швейцарія). В 1997 році виборов науковий грант DAAD і навчався в Хоєнхаймському університеті протягом шести місяців (Німеччина, Штутгарт). Стажування проходив в Університеті польових культур BOKU (Відень, Австрія), а також в Швеції.

З 1997 року – директор Полтавського аграрно-економічного коледжу ПДАА, за сумісництвом – доцент кафедри рослинництва. В 2010 році захистив докторську дисертацію «Біологічні основи застосування біологічних, фізичних та хімічних засобів у технологіях вирощування сої в Лісостепу України» за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво (науковий консультант – доктор сільськогосподарських наук, академік НААН, професор Бабич А.О.). За сумісництвом – професор кафедри рослинництва Полтавської ДАА, а з липня 2012 року – завідувач цієї кафедри.

За результатами наукових досліджень опубліковано 84 наукових праці, із них: 5 – у наукових монографіях і навчальних виданнях – книгах, 38 статей у фахових виданнях, 5 патентів на корисну модель, 3 методичні рекомендації. Нагороджений нагрудним знаком «Відмінник аграрної освіти 3 і 2 ступеня» та «Знаком пошани», є членом ректорату та вченої ради академії, членом редакційної колегії з галузі «Сільське господарство» науково-виробничого фахового журналу «Вісник Полтавської державної аграрної академії». Голова Ради директорів навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації Полтавської області. Висококваліфікований спеціаліст, здібний організатор. Завдяки його старанню вперше в Україні відкрита нова спеціалізація – «Правове регулювання земельних і майнових відносин» на землевпорядному відділенні та регіональний навчально-практичний центр з вивчення геодезичної та комп’ютерної техніки в землевпорядкуванні.

Виважено і розсудливо втілюються у життя плани Миколи Янаєвича, головна мета реалізації яких – бачити випускників коледжу серед найкращих фахівців аграрного сектору України.

В колективі Аграрно-економічного коледжу високо цінують ділові якості Миколи Янаєвича як керівника й організатора.