Аграрно-економічний коледж ПДАА надає публічну інформацію керуючись

Надання публічної інформації Аграрно-економічний коледж здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідної форми запиту на інформацію:

Поштова адреса коледжу для подання інформаційного запиту:

36003 м. Полтава, вул. Сковороди, 18, відповідальній особі з питань запитів на інформацію (на конверті вказувати Публічна інформація);

телефон: (0532)60-79-93

факс: (05322) 2-28-36;

електронна пошта: agrokoledg@ukr.net