Досягнення

Учасники виставки, занесені до книги пошани у НМЦ:

2005 рік

Жирова Н. О. , Шевченко З. І..

2006 рік

Веремєєва Н. Я.

2007 рік

Одарюк Т.С., Томечек В.І.

2008 рік

Дем’яненко І.В., Іваній Т.Ф.

2009 рік

Стовба В.І.

2010 рік

Вараксіна О.В., Губарь Н.Л., Цебро А.В.

2012 рік

Кононенко Н.О.

 

Кращі конкурсні роботи, визнані переможцями виставки у НМЦ:

2004-2005

1. Губарь Н.Л., Сувальська О.В. Вища математика. Навчально-методичний комплекс.

2. Щербакова Л.І. Податкова система. Навчально-методичний посібник.

3. Шевченко З.І. Земельне право. Земельний кадастр. Державний контроль і моніторинг. Регулювання земельних відносин. (Кодопосібники).

4. Корилюк І.М., Стовба В.І. Питання тестового контролю.

5. Кононенко І.В. Трудове право Практикум.

6. Група авторів. Досвід проведення тижня циклової комісії обліково-економічних дисциплін.

7. Шевченко З.І. Правові основи діяльності і створення фермерських господарств. Навчальний посібник.

8. Іваній Т.Ф. Фізіологія рослин з основами мікробіології. Навчально-методичний посібник.

9. Блідченко Ю.О. Аналіз послуг банку для фізичних та юридичних осіб.

10. Вараксіна О.В. Організація обліку та аудит оплати праці в ВСК ім. Ватутіна.

2005-2006

1. Іваній Т.Ф. Фізіологія рослин з основами мікробіології. Навчальний посібник.

2. Веремєєва Н.Я. Інвентаризація та експертна оцінка земель. Конспект лекцій.

3. Кононенко І.В. Основи правознавства. Опорний конспект.

4. Климко П.П. Методичні вказівки щодо роботи у програмі «Координати» на електронному тахеометрі Rec Elt 3.

5. Шевченко З.І. Землевпорядкування. Наскрізна програма практичного навчання студентів.

6. Корилюк І.М., Стовба В.І., Міщенко О.І. Робочий зошит з набуття робітничої професії тракторист-машиніст с-г. виробництва.

7. Губарь Н.Л., Сувальська О.В. Вища математика. Курс лекцій.

8. Блідченко Ю.О. Кредити та депозитні операції банків.

9. Іваній Т.Ф. Вивчення сортових відмінностей перспективних зразків у конкурсному сортовипробуванні вики ярої.

10. Іваній Т.Ф., Саулко І.В., Литвиненко Т.В. Використання досвіду Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції по підвищенню родючості грунтів Лісостепу при проведенні земельної реформи.

11. Суботський В.П. Облік земель Полтавського району Полтавської області.

12. Група авторів. З досвіду організації і проведення профорієнтаційної роботи.

2007 рік

1.Шевченко З.І. в номінації «Організація практичної підготовки студентів у сучасних умовах» ІІ місце

2.Викладачі циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін у номінації «Досвід роботи методичного кабінету та предметних (циклових) комісій, викладача» ІІІ місце

2008 рік

1.Шевніков М.Я. у номінації «Пошукова та науково-дослідна робота викладачів і студентів» ІІ місце

2.Одарюк Т.С. у номінації «Навчально-методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи студентів» ІІІ місце

3.Губарь Н.Л. у номінації «Досвід роботи методичного кабінету та предметних (циклових) комісій, викладача» ІІ місце

2009 рік

1.Ільченко О.В., Іваній Т.Ф. у номінації «Пошукова та науково-дослідна робота викладачів і студентів» І місце

2.Ящевська О.М., Блідченко Ю.О. у номінації «Досвід виховної роботи у навчальному закладі» ІІ місце

2011 рік

1.Ткаченко Т.В. у номінації «Інноватика в організації самостійної роботи студентів» ІІ місце

2012 рік

1.Селезень М.В. у номінації «Інноватика в організації самостійної роботи студентів» ІІІ місце

2.Шульженко О.Є., Мірненко В.С. у номінації «Досвід організації позааудиторної роботи» ІІІ місце

2009 рік

Подяка НМЦ педагогічному колективу за високий рівень організаційної методичної та виховної роботи!