На сьогоднішній день навчальний заклад проводить підготовку фахівців ОКР молодший спеціаліст із 7 спеціальностей:

1. Виробництво і переробка продукції рослинництва(Агрономія), ліцензія серія АВ, №585974, від 22 липня  2011р., з обсягом прийому 25 осіб.

2. Землевпорядкування, ліцензія серія АВ, №585974, від 22 липня 2011р., з обсягом прийому 50 осіб.

3. Бухгалтерський облік, ліцензія серія АВ, №585974, від 22 липня  2011р., з обсягом прийому 50 осіб.

4. Бджільництво, ліцензія серія АВ, №585974, від 22 липня  2011р., з обсягом прийому 25 осіб.

5. Організація виробництва, ліцензія серія АВ, №585974, від 22 липня  2011р., з обсягом прийому 50 осіб.

6. Фінанси і кредит, ліцензія серія АВ, №585974, від 22 липня  2011р.,  з обсягом прийому 25 осіб.

7. Зелене  будівництво і садово-паркове господарство, ліцензія серія АВ, №585974, від 22 липня  2011р., обсягом прийому 25 осіб.

З усіх спеціальностей навчальний заклад акредитований за І рівнем.

Освітню діяльність, пов’язану з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста, коледж веде за денною та заочною формами навчання на базі повної загальної середньої освіти та  базової загальної середньої освіти.

Станом на 01 вересня 2011 року в навчальному закладі навчається  871 студент, а саме: на денній формі навчання – 700, на заочній – 171. Загальна кількість співробітників – 137чол.

В коледжі функціонує 4 відділення, 6 циклових комісій, які сформовані з урахуванням профілів навчальних дисциплін. В 2011-2012 н.році  навчальний процес забезпечують 72 викладачі, у тому числі 70 штатних. За підсумками атестації 31(43,06%) викладачу встановлено вищу категорію, 17(23,61%) – першу, 14(19,44%)- другу, 10(13,89%) – “спеціаліст”. 12 викладачам присвоєно звання “Викладач-методист”, 3 чол. – “Старший викладач”; ”Заслужений працівник освіти України” – 1чол; нагороджені нагрудними знаками: “Відмінник освіти України” – 4чол., “Відмінник аграрної освіти України” – 9чол., ”Знак пошани” Міністерства аграрної політики – 9чол., “Петро Могила” – 1чол.

Серед штатних викладачів коледжу 1 доктор сільськогосподарських наук, 1 професор(1.4%).

Навчально-матеріальна база коледжу включає два навчально-лабораторних корпуси, у яких розміщені 15 кабінетів та 17 лабораторій. Всі вони оснащені наочними посібниками, технічними засобами навчання, необхідним обладнанням і приладами для проведення лабораторних і практичних робіт, що дозволяє виконувати навчальні плани у повному обсязі. Кабінети і лабораторії знаходяться на належному естетичному рівні, в них створено безпечні умови для навчання.

Для забезпечення комп’ютеризації навчального процесу і використання прикладних комп’ютерних програм, в коледжі обладнано п’ять комп’ютерних кабінетів, у яких функціонує майже 70 сучасних комп’ютерів.

Гуртожиток аграрного-економічного коледжу має 200 місць, загальна площа 1653 м2, площа на одного проживаючого студента становить 6,4. Санітарно – технічний стан гуртожитку відповідає державним стандартам.

Книжковий фонд бібліотеки з читальною залою складає 41054 тис. примірників, з них:

– 22470 навчальна література;

– 10170 художня література;

Для ознайомлення з новітніми  науковими досягненнями, передовим практичним досвідом для викладачів та студентів щорічно передплачуються більше 30 періодичних видань, а саме: ”Урядовий кур’єр”, “Економіка України”, ”Баланс-бюджет”, ”Агроном”, ”Український пасічник”, ”Пасіка”, “Пропозиція”, “Землевпорядний вісник”, “Вісник аграрної науки”, “Овочівництво”, “Сільський час”, “Зоря Полтавщини”, “Полтавський вісник”,  “Все про бухгалтерський облік”, “Економіка АПК ”, “Землеустрій і кадастр” та інші.

Наказом Міністра аграрної політики України №92 від 14.06.2000 року на базі закладу створено республіканський Навчально–практичний центр з підготовки та перепідготовки фахівців із спеціальності 5.08010102 “Землевпорядкування”.

За час існування у НПЦ пройшли  підготовку більше 5тис. студентів із 12 навчальних закладів України, а також перепідготовлено майже 300 викладачів спеціальних дисциплін.

В коледжі створена належна база для занять художньою та технічною творчістю, працюють гуртки з різних навчальних дисциплін, спортивні секції. Функціонують спортивна та актова зала.

З усіх спеціальностей проводиться ступенева підготовка фахівців. Щорічно 40-45% випускників коледжу за результатами професійної співбесіди вступають на старші курси відповідних факультетів Полтавської державної аграрної академії, Харківського національного аграрного університету ім.В.В. Докучаєва і Національного університету біоресурсів і природокористування (м.Київ).

Навчально-матеріальна база коледжу відповідає вимогам  і сприяє підготовці висококваліфікованих спеціалістів для сільського господарства.