«Менеджмент»

Кваліфікація – організатор виробництва

«Менеджмент»

Запрошуємо на навчання!

Професійна діяльність: здійснює організаційно-управлінську діяльність в первинних підрозділах підприємств усіх галузей виробництва різних форм власності;  аналізує і оцінює  ефективність виробництва за різними параметрами; розробляє та впроваджує  бізнес-плани щодо забезпечення конкурентоспроможності діяльності підприємства

кОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

інформація по сайту