«Менеджмент»

Кваліфікація – організатор виробництва

Професійна діяльність: здійснює організаційно-управлінську діяльність в первинних підрозділах підприємств усіх галузей виробництва різних форм власності;  аналізує і оцінює  ефективність виробництва за різними параметрами; розробляє та впроваджує  бізнес-плани щодо забезпечення конкурентоспроможності діяльності підприємства