Наказ на зарахування за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб