Наказ на зарахування за державним (регіональним) замовленням