ПОЛОЖЕНЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ВІДОКРЕМЛЕНОМУ СТРУКТУРНОМУ ПІДРОЗДІЛІ «АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНОМУ ФАХОВОМУ КОЛЕЖІ ПОЛТАВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ТА УМОВИ ОБРАННЯ ЗДОБУВАЧАМИ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ ДИСЦИПЛІН ЗА ВИБОРОМ
ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ЗДОБУВАЧА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ