201 «Агрономія»/«Виробництво і переробка продукції рослинництва»
 • ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПРОФІЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
 • ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ВИРОБНИЦТВО І ПЕРЕРОБКА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА» ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОГО СТУПЕНЯ - МОЛОДШИЙ ФАХОВИЙ БАКАЛАВР
193 «Геодезія та землеустрій»/«Землевпорядкування»
 • ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПРОФІЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
 • ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ» ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОГО СТУПЕНЯ - МОЛОДШИЙ ФАХОВИЙ БАКАЛАВР
073 «Менеджмент»/«Організація виробництва»
 • ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПРОФІЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
 • ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА» ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОГО СТУПЕНЯ - МОЛОДШИЙ ФАХОВИЙ БАКАЛАВР
071 «Облік і оподаткування»/«Бухгалтерський облік»
 • ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПРОФІЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
 • ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК» ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОГО СТУПЕНЯ - МОЛОДШИЙ ФАХОВИЙ БАКАЛАВР
206 «Садово-паркове господарство»/«Зелене будівництво і садово-паркове господарство»
 • ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПРОФІЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
 • ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ЗЕЛЕНЕ БУДІВНИЦТВО І САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО» ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОГО СТУПЕНЯ - МОЛОДШИЙ ФАХОВИЙ БАКАЛАВР
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»/«Фінанси і кредит»
 • ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПРОФІЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
 • ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ФІНАНСИ І КРЕДИТ» ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОГО СТУПЕНЯ - МОЛОДШИЙ ФАХОВИЙ БАКАЛАВР