Матвієнко Олександр Васильович – завідувач навчально-виробничої практики. Спеціаліст вищої категорії, викладач –методист.

[printfriendly]

У Аграрно-економічному коледжі Полтавської державної аграрної академії  при підготовці молодших спеціалістів має місце навчальна, виробнича, технологічна і переддипломні практики.

В умовах впровадження нового обладнання і технологій сучасний ринок праці стає більш вимогливим до зростаючої галузевої та професійної підготовленості, мобільності випускника вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації.

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до освітніх та кваліфікаційних рівнів.