Матвієнко О.В. – Завідувач навчально-виробничої практики, викладач вищої категорії

Практичне навчання – головна компонента професійної підготовки молодшого спеціаліста, показник  його фахової дієвості. В умовах впровадження нового обладнання і технологій сучасний ринок праці стає більш вимогливим до зростаючої галузевої та професійної підготовленості, мобільності випускника вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації.

Особливого значення набуває практична підготовка. Я б виділив три підходи в розв’язанні цієї проблеми: а) традиційні практичні заняття на базі навчального закладу; б) заняття на виробничій базі передових господарств: АТЗТ ТОВ «Агросоюз» Дніпропетровської області, ТОВ «Агрофірма «Маяк» Котелевського району, Полтавський інститут АПВ ім. М.І. Вавилова, агрофірма «Подоляка» Диканського району, Науково-дослідний інститут овочівництва і баштанництва (м. Мерефа, Харківська область), Державне підприємство «Полтавський науково-дослідний проектний інститут землеустрою» тощо. Студенти коледжу за спеціальностями «Технологія виробництва і переробка продукції рослинництва» та «Організація виробництва» разом з викладачами спеціальних дисциплін проходять заняття на виробництві в зазначених господарствах. в) використання навчально-практичних центрів по вивченню нової техніки і прогресивних технологій.

В процесі проходження практичного навчання студенти закріплюють набуті теоретичні знання та отримують робітничі професії. Пріоритетним напрямом в роботі коледжу було і залишається підтримання зв’язку з виробництвом.

Положення про колекційне-дослідне поле Аграрно-економічного коледжу ПДАА

Положення про проведення практик студентіва Аграрно-економічного коледжу ПДАА