Мета практики:

формування і розвиток організаторських здібностей у студентів, навичок самостійної роботи у виробничих умовах, моделювання виробничих ситуацій і вміння їх розв’язувати у формі ділової гри.

Студенти повинні вміти:

  • закріпити, систематизувати і вдосконалити набуті знання, уміння і навички проведення економічного аналізу діяльності підприємства;
  • сприяти розвитку самостійного мислення, творчого підходу до вирішення ситуаційних питань;
  • спрямовувати роботу студентів на вміле, раціональне використання часу, відведеного для самостійної роботи, під час складання аналітичної записки та підготовки до ділової гри;
  • розвивати творчі здібності та активізувати розумову діяльність студентів.