Мета практики:

вивчення раціональних методів фінансового обліку в ринкових умовах господарювання, правильного відображення господарських операцій на рахунках фінансового обліку, внесення записів до облікових регістрів, формування навичок використання фінансової звітності для контролю та аналізу господарської діяльності.

Студенти повинні вміти:

  • здійснювати контроль за операціями, зафіксованими в первинних документах;
  • робити записи в регістри первинного обліку та у зведені накопичувальні відомості;
  • робити запис в регістри аналітичного і синтетичного обліку;
  • вести облік витрат за галузями виробництва;
  • визначити доходи і результати діяльності;
  • скласти форми фінансової звітності.