Практика студентів спеціальності Облік і оподаткування (Інформатика та комп’ютерна техніка)

Мета практики:

набуття вмінь і навичок роботи з офісними програмами (текстовим редактором, табличним процесом, редактором презентацій), освоєння загальних принципів користування всесвітньою інформацією мережею інтернет.

Студенти повинні вміти:

освоєння загальних принципів користування всесвітньою інформацією мережею інтернет.