Мета практики:

формування навичок практичної роботи з програмними продуктами, призначеними для автоматизації обліково-аналітичних робіт, закріплення практичних умінь і навичок з організації бухгалтерського обліку на підприємстві з використанням комп’ютерних інформаційних технологій.

Студенти повинні вміти: