Мета практики:

набуття практичних навичок, систематизація знань з проведення економічних розрахунків діяльності сільськогосподарських підприємств з метою застосування у практичній діяльності.

Студенти повинні вміти:

  • розраховувати основні показники виробничої програми діяльності підприємства;
  • складати кошторис витрат на основне виробництво, визначити собівартість продукції;
  • складати фінансовий план.