Мета практики:

набуття умінь і навичок із:

  • нарахування податків і зборів;
  • документального оформлення розрахунків по податках і зборах.

Студенти повинні вміти:

  • обчислювати суми податків;
  • вести облік податків і платежів у відповідних первинних та зведених документах, регістрах синтетичного і аналітичного обліку;
  • складати декларації та розрахункові відомості;
  • аналізувати виробничі ситуації і використовувати інформацію для аналізу фінансової діяльності підприємства.