Практика студентів спеціальності Облік і оподаткування (Податкова система)

Мета практики:

Студенти повинні вміти: