Мета практики:

навчити студентів сучасному діловодству як системі важливих дій організації, підприємства, установи, закладу, пов’язаних , в першу чергу, з діловою документацією, яка необхідна для функціонування сучасних установ різних форм власності, і засобами, які характеризують її надійність у різних формах ділового спілкування, що мають документальне відображення.

Студенти повинні вміти:

знати суть, структуру, функції та призначення різних документів, які знаходяться в обігу державних та приватних організацій; процес створення, обробки, зберігання та подальшого використання.