Практика студентів спеціальності Менеджмент (Переддипломна практика)

Мета практики:

Студенти повинні вміти: