Мета практики:

Закріплення теоретичних знань, вивчення змін, які відбуваються в системі «грунт – рослина - добрива», під час використання засобів хімізації для поліпшення умов живлення рослин, підвищення родючості грунту.

Студенти повинні вміти:

  • розраховувати норми добрив, підбирати їх форми і розподіляти їх за строками внесення;
  • відбирати зразки грунту, проводити аналіз на вміст елементів живлення, рослинну діагностику;
  • складати системи удобрення культур у сівозмінах;
  • дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарної, особистої гігієни і охорони довкілля.