Мета практики:

ознайомлення студентів із організацією і технологією вирощування кормових культур.

Студенти повинні вміти:

  • розпізнати види кормів, знати їх використання, визначати кормову поживність;
  • створити гербарій та зібрати сноповий матеріал кормових культур для кабінету;
  • проводити інвентаризацію та паспортизацію природних кормових угідь;
  • складати системи поверхневого та корінного поліпшення кормових угідь;
  • складати системи поверхневого та корінного поліпшення угідь,травосумішки для залуження пасовищ сіножатей;
  • ознайомитись із новітніми технологіями заготівлі і зберігання кормів;
  • складати технології вирощування основних, проміжних кормових культур, схему зеленого конвеєра;
  • проводити визначення якості кормів;
  • вивчити державні стандарти на корми.