Практика студентів спеціальності Агрономія (Механізація с.-г. виробництва)

Мета практики:

Студенти повинні вміти: