Мета практики:

ознайомлення студентів з організацією системи насінництва в господарстві; проведенням сортового, насіннєвого контролю, технологією вирощування насіннєвих посівів.

Студенти повинні вміти:

  • визначати сортові ознаки сільськогосподарських культур;
  • розуміти особливості технології вирощування насінницьких посівів;
  • проводити селекційний добір сільськогосподарських культур;оформляти первинні документи на сортові та посівні якості насіння;
  • володіти процесом очищення сушіння і сортування посівного матеріалу.