Мета практики:

Ознайомлення студентів із основними об’єктами  сільськогосподарського виробництва, технологічними процесами.

Студенти повинні вміти: