Мета практики: 

студенти поглиблюють і закріплюють теоретичні знання та набувають практичних навичок із спеціальності; набувають уміння працювати в сільськогосподарському агроформуванні, досвіду організаційної роботи в колективі; ознайомлюються з  технологією  вирощування сільськогосподарських культур, організацією виробництва і оплатою праці в ринкових умовах.

Студенти повинні вміти:

     Під час проходження практики студент веде звіт-щоденник, оформляє характеристику і відрядження та пише звіт про виробничу переддипломну практику.