Мета практики:

закріплення та поглиблення теоретичних знань та набуття практичних навичок у плануванні галузі рослинництва, визначення економічної ефективності виробництва і агроекономічних заходів та роботи з прикладними програмами з планування галузі.

Студенти повинні вміти:

  • аналізувати природні та екологічні умови підприємства і основні його виробничі та економічні показники;
  • програмувати врожайність сільськогосподарських культур, посівні площі та валові збори;
  • складати систему добрив та визначати її ефективність;
  • складати технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур, робочі плани на основні періоді сільськогосподарських робіт договори на оренду землі і майна та визначити розмір орендної плати;
  • визначати економічну ефективність інтенсивних технологій;
  • працювати з прикладними програмами щодо планування галузі.