Мета практики:

закріпити теоретичні знання, набути практичних умінь та навичок із захисту рослин від шкідників хвороб і бур’янів.

Студенти повинні вміти:

  • розпізнавати шкідників сільськогосподарських культур;
  • визначити хвороби сільськогосподарських культур, ступінь ураження хворобами та заселеності шкідниками;
  • готувати робочі розчини пестицидів, гербіцидів і біопрепаратів;
  • розробляти системи захисту сільськогосподарських культур від шкідників, хвороб і бур’янів
  • готувати отруйні принади та протруювати насіння;
  • проводити хімічний обробіток сільськогосподарських посівів;
  • складати інтегровану систему захисту проти шкідників, хвороб і бур’янів сільськогосподарських культур;
  • дотримуватись правил охорони праці під час застосування агрохімікатів.