Мета практики:

ознайомлення з основними показниками якості продукції рослинництва, способами та режимами зберігання, основними методами переробки і оцінювання якості продукції.

Студенти повинні вміти:

  • вживати необхідних заходів щодо забезпечення належних умов зберігання продукції рослинництва;
  • здійснювати контроль за перебігом процесу зберігання та якістю продукції;
  • ефективно використовувати приміщення та обладнання зі зберігання та переробки продукції;
  • оцінювати якість сільськогосподарської продукції.