Мета практики:

закріплення і поглиблення знань, які одержані студентами в процесі теоретичного навчання та набуття практичних умінь і навичок під час проведення польових і лабораторних досліджень.

Студенти повинні вміти:

  • проводити польове обстеження ґрунтів, розпізнавати за зовнішніми ознаками ґрунтові типи і різновиди;
  • відбирати мікромоноліти і зразки ґрунтів  із різних генетичних горизонтів, описувати будову ґрунтового профілю;
  • визначати механічний склад ґрунтів у польових умовах;
  • оформляти журнал обстеження ґрунтів і складати грунтову карту;
  • розпізнавати бур’яни, робити польове обстеження полів на забур’яненість та складати карту забур’яненості полів;
  • складати різні типи і види сівозмін;
  • розробляти протиерозійні заходи в умовах конкретного господарства;
  • робити контроль якості обробітку ґрунту.