Практика студентів спеціальності Геодезія та землеустрій (Переддипломна практика)

Мета практики:

Студенти повинні вміти: