Мета практики:

ознайомлення студентів безпосередньо на сільськогосподарських підприємствах із виробничими процесами, роботою керівників і спеціалістів підрозділів, закріплення знань, одержаних під час вивчення спеціальних дисциплін, і набуття практичних навичок із одержання робітничої професії та спеціальності.

Студенти повинні вміти:

 • ознайомитись із структурою підприємства, підрозділу, виробничими завданнями, правилами внутрішнього розпорядку, технікою безпеки;
 • вивчити посадові інструкції підрозділу;
 • ознайомитись із видами робіт на виробництві та оформити щоденник практики за видами робіт підприємства, які є в наступному переліку:
 • інвентаризація земель;
 • приватизація земельних ділянок громадян;
 • грошова оцінка земель;
 • створення фермерських господарств;
 • відведення земель для державних потреб;
 • коректування планів землекористувань;
 • проекти внутрігосподарського землеустрою;
 • матеріали з перенесення проектів в натуру;
 • матеріали обчислення площ і складання експлікацій (контурних, зведених, порівняльних).