Мета практики:

Закріпити теоретичні знання з фотограмметрії та набути необхідних умінь і навичок із створення контурних планів місцевості за аерофотознімками найпоширенішими методами.

Студенти повинні вміти:

  • складати схеми прив’язки аерознімків;
  • виконувати геодезичну прив’язку аерознімків шляхом прикладання теодолітних і нівелірних ходів та іншими способами;
  • визначати масштаб аерознімків;
  • виконувати комбіноване знімання на аерознімках;
  • виконувати дешифрування аерознімків та графічне трансформування;
  • складати контурні плани.