Мета практики:

освоїти прийоми роботи з нівеліром, виконати прив’язку до державної геодезичної мережі, засвоїти технологію математичної обробки матеріалів польових вимірювань. Вивчити і освоїти весь технологічний процес проведення технічного і площинного нівелювання.

Студенти повинні вміти:

  • виконувати випробування та перевірку нівелірів і рейок;
  • виконувати вимірювання за допомогою нівелірів;
  • виконувати трасування та розбивати пікетаж по осі траси з винесенням пікетів на криву;
  • виконувати обробку польових вимірів;
  • складати профілі траси і план в горизонталях;
  • виконувати прив’язку до державної висотної геодезичної мережі;
  • розв’язання задач на топографічному плані.