Мета практики:

Набуття практичних навичок роботи з персональним комп’ютером, вимірювань, розв’язання землевпорядних задач оптимізаційного характеру, створення банку земельно-кадастрових даних.

Робота з прикладними програмами, електронними таблицями, створення файла обміну даними результатів землевпорядних робіт, складання текстових документів із землевпорядкування.

Студенти повинні вміти:

  • виконувати операції з базами даних на комп’ютерному устаткуванні (введення, опрацювання, накопичення, систематизація та виведення інформації) відповідно до затверджених процедур та інструкцій з використанням периферійного обладнання, систем передавання (приймання) даних;
  • створювати умовні позначення в графічних редакторах;
  • працювати з шарами в графічних редакторах;
  • вносити семантичну інформацію для об’єктів та користуватися нею;
  • створювати написи на планах і картах;
  • друкувати плани і карти їх фрагменти.