Мета практики:

закріпити та поглибити теоретичні знання, одержані під час вивчення теми «Тахеометричне знімання», як заключній етап у вивченні технології проведення топографічного знімання і складання планів місцевості.    Створити геодезичну основу ділянки, виконати знімання ситуації і рельєфу, побудувати топографічний план.

Студенти повинні вміти:

  • провести теодоліт-тахометр у робоче положення;
  • виконати знімання точок геодезичної основи;
  • вирахувати координати та висоти точок геодезичної основи;
  • проводити знімання ситуації і рельєфу;
  • вести журнал вимірювань і журнал кроків;
  • скласти план тахеометричного знімання з проведенням горизонталей;
  • оформляти план і технічний звіт з тахеометричного знімання.