Мета практики:

набуття умінь і навичок  при виконання геодезичних робіт під час здійснення теодолітного знімання, а також камерального обробітку отриманих результатів знімання.

Студенти повинні вміти:

  • проводити рекогностування і закріплення точок теодолітного ходу;
  • виконувати основні перевірки геодезичних приладів;
  • вимірювати горизонтальні кути і довжини ліній, визначати кути нахилу і горизонтальні проекції ліній, вести польовий журнал (абрис);
  • виконувати прив’язку теодолітних ходів до пунктів геодезичної мережі, вирішувати обернені геодезичні задачі;
  • вираховувати загальну площу з координатами з використанням мікрокалькуляторів та комп’ютерів;
  • вираховувати площі контурів угідь, складати експлікації і кальки контурів;
  • оформляти необхідні схеми, креслення, давати пояснення про виконані роботи;
  • оформляти технічний звіт за теодолітним зніманням.