Циклова комісія технологічних дисциплін

[printfriendly]

Історія циклової комісії технологічного напряму, як і коледжу, починається з 1895 року. Тоді була створена Полтавська школа садівництва і городництва ІІ розряду, а разом з нею і циклова комісія. За 120 років свого існування коледж кілька разів реорганізовувався, змінювалась його назва та навчально-матеріальна база, навчальні плани і програми, але незмінним залишався напрямок – готувати висококваліфікованих спеціалістів агрономів-технологів. Циклова комісія при Полтавській школі садівництва і городництва починала свою діяльність з одного викладача і керівника школи. А зараз вона має в своєму складі 10 викладачів.

З жовтня 1997 року коледж очолив доктор сільськогосподарських наук, професор Шевніков Микола Янайович. Наш директор – втілення сучасного фахівця, компетентний, демократичний, комунікабельний, уважний, працьовитий, а головне – вчений агроном.

Невтомною господаркою технологічного відділення є Цебро Алла Василівна. Вона є натхненником інноваційних технологій в навчанні, в практиці, мудрий керівник, високоосвічений викладач.

Велику увагу циклова комісія приділяє методичній роботі по забезпеченню навчального процесу інноваційними технологіями. Вона здійснює впровадження  заходів з наукової організації навчального процесу, розробляє методики викладання окремих навчальних дисциплін; готує рекомендації щодо ефективного використання навчального обладнання.

Викладачі циклової комісії технологічного напряму завжди в творчому пошуку нового і передового як у викладанні навчальних дисциплін так і професійному спрямуванні.

 

Сайт циклової комісії

Викладачі комісії

Звонар Лідія Михайлівна - голова циклової комісії технологічних дисциплін

спеціаліст вищої категорії, старший викладач,

закінчила Харківський сільськогосподарський інститут ім. В.В. Докучаєва у 1984 році за фахом "Вчений агроном – агрохімік -  ґрунтознавець";

педагогічний факультет Київської сільськогосподарської академії у 1987 році.

 

Абасова Олена Вадимівна

спеціаліст І категорії,

закінчила  Ленінградську (Санкт-Петербурзьку) лісотехнічну академію у 1989 році  за фахом «Інженер лісового господарства» спеціалізації «Озеленення міст та населених пунктів».

Бєлявська Оксана Юріївна

кандидат архітектури,

спеціаліст вищої категорії,

закінчила Полтавський технічний університет у 1995 році за фахом "Спеціаліст архітектури",

кандидат архітектури з 2013 року, за напрямом теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури.

Литвиненко Таміла Володимирівна

спеціаліст ІІ категорії,

закінчила Харківський національний аграрний університет ім.. В.В. Докучаєва у 2003 році за фахом «Вчений агроном – агрохімік -  ґрунтознавець».

Мельниченко Вікторія Сергіївна

спеціаліст ІІ категорії,

закінчила Полтавську державну аграрну академію у 2014 році за фахом «Вчений агроном»,

 Сумський аграрний університет в 2017 році, бакалавр лісового і садово – паркового господарства.

Орихівська Оксана Михайлівна

спеціаліст вищої категорії,

закінчила Харківський національний аграрний університет ім.. В.В. Докучаєва у 2002 році за фахом «Вчений агроном – агрохімік -  ґрунтознавець».

Ткаченко Тетяна Володимирівна

спеціаліст І категорії,

закінчила Полтавський державний сільськогосподарський інститут у 2001 році  за фахом "Вчений агроном".

 

Шовкова Оксана Володимирівна

спеціаліст ІІ категорії,

закінчила Полтавську державну аграрну академію у 2012 році за фахом «Агроном-дослідник»,

аспірантуру Полтавської державної аграрної академії у 2015 році за напрямом "Рослинництво".

 

Цебро Алла Василівна – завідувач технологічного відділення.

спеціаліст вищої категорії, викладач –методист

нагороджена знаком “Відмінник аграрної освіти” ІІІ ступеня;

 закінчила Полтавський сільськогосподарський інститут у 1980 році за фахом "Вчений агроном",

педагогічний факультет Московської сільськогосподарської академії у 1992 році.

Шевніков Микола Янаєвич - директор коледжу

доктор сільськогосподарських наук, професор,

спеціаліст вищої категорії, викладач –методист,

відмінник аграрної освіти II ступеня,

нагороджений нагрудним знаком ”Знак Пошани”,

закінчив Полтавський сільськогосподарський інститут у 1980 році за фахом "Вчений агроном".

 

Яресько Катерина Юріївна

спеціаліст ІІ категорії,

закінчила Полтавську державну аграрну академію у 2013 році за фахом "Інженер-дослідник процесів машин та обладнання агропромислових підприємств"

Саулко Ірина Володимирівна

секретар циклової комісії технологічного відділення,

закінчила Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва у 2002 році за фахом «вчений агроном-агрохімік-грунтознавець».

Соломон Юлія Володимирівна

лаборант циклової комісії технологічного відділення,

закінчила Полтавську державну аграрну академію у 2017 році за фахом «спеціаліст з підприємництва, торгівлі та біржової діяльністі»

у 2018 році закінчила Полтавську державну аграрну академію за фахом «Агроном-дослідник», Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка та здобула кваліфікацію « Магістр середньої освіти (Біологія). Учитель біології. Викладач біології»

аспірант Полтавської державної аграрної академії з 2018 року за напрямом «Рослинництво»

Івченко Яна Андріївна

лаборант циклової комісії технологічного відділення,

закінчила Полтавську державну аграрну академію у 2013 за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію спеціаліста з обліку і аудиту.