Циклова комісія обліково-економічних дисциплін

Циклова комісія обліково-економічних дисциплін є об’єднанням викладачів споріднених дисциплін обліково-економічного циклу.

Вивчення студентами тенденцій обліку, фінансів, аналізу і контролю доповнюється знанням сучасних технологій організації бухгалтерського обліку з використанням комп’ютерної техніки, а зокрема – програми 1С:Підприємство 8.2. (конфігурація “Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства України”). А це значною мірою підвищує рівень підготовленості майбутніх спеціалістів до реалій сьогодення. Постійно ведеться пошук цікавих і неординарних форм та методів аудиторної та позааудиторної роботи.

Основними завданнями тижня циклової комісії є забезпечення відповідних умов для виявлення і розвитку творчої активності і зацікавленості студентів, сприяння формування їх наукового світогляду, збагачення педагогічного досвіду викладачів, підвищення їх педагогічної майстерності, підвищення інтересу до вивчення дисциплін обліково-економічного циклу.

Складовими тижня є відкриті заняття, виховні години, студентські конференції, різноманітні конкурси (студентської творчості, брейн-ринг, вікторини, «Кращий по професії», стінні газети, конкурси збірок тощо), виставки творчості студентів і т.д.

Постійно ведеться пошук нетрадиційних форм та методів організації не тільки аудиторної, але й позаудиторної роботи студентів для формування професійної майстерності і виховання громадянської позиції. Чітко сплановані кураторами груп та якісно підготовлені заходи допомагають забезпечити належні умови для виявлення і розвитку творчої активності і зацікавленості студентів.

Усі заходи тижня служать головній меті – підготовці всебічно розвиненого, професійно грамотного і творчо мислячого спеціаліста.
З метою покращення ефективності спілкування й співпраці викладача й студента було створено навчально-методичний портал циклової комісії обліково-економічних дисциплін Аграрно-економічного коледжу ПДАА. Він є також яскравим способом цикловій комісії презентувати себе. Сайт циклової комісії обліково-економічних дисциплін є «молодим», його створено в 2014 році і він знаходиться ще на стадії становлення та розвитку. Однак уже зараз студенти мають доступ до різноманітних методичних матеріалів із навчальних дисциплін, можуть дізнатися останні новини у сфері обліку і фінансів, освіти і культури, обговорити події у житті циклової комісії, прийняти участь у різноманітних конкурсах, онлайн-голосуванні тощо.

Викладачі комісії регулярно приймають активну участь у майстер-класах НМЦ та конкурсі науково-методичних матеріалів і технічної творчості «Педагогічні інновації». Останніми роками було створено підручник, електронні посібники різних напрямів і форм, відеофільми, практикуми, робочі зошити, а також тестові програми для визначення та корекції знань студентів. Викладачі циклової комісії регулярно стають призерами конкурсу, їх роботи щорічно вносяться до каталогу кращих робіт.

Сайт циклової комісії

Електронна бібліотека циклової комісії

Викладачі комісії

Ящевська Оксана Миколаївна- голова циклової комісії обліково-економічних дисциплін

спеціаліст вищої категорії,

закінчила Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка в 1997 році, вчитель української мови, література та народознавства;

Полтавський національний технічний університет у 2005 році, спеціаліст з обліку і аудиту.

Беркало Марія Володимирівна

спеціаліст І категорії,

закінчила Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка в 1997 році, вчитель початкових класів і образотворчого мистецтва;

Полтавську державну аграрну академію у 2002 році, менеджер-економіст;

Національний університет біоресурсів і природокористування, інженер-землевпорядник.

Галушка Вікторія Станіславівна

cпеціаліст вищої категорії

закінчила  Полтавський сільськогосподарський інститут у 1989 році , економіст-організатор cільськогосподарського виробництва;

Національний аграрний університет у 2006 році , економіст-педагог. 

Гаркава Лариса Олександрівна

cпеціаліст I категорії, 

закінчила Полтавську державну аграрну академію у 2003 році , економіст-бухгалтер;

Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка у 2014 році, психолог  . 

 

Гладка Лілія Олексіївна - завідувач землевпорядним та заочним відділеннями

cпеціаліст вищої категорії, викладач –методист, 

нагороджена знаком “Відмінник аграрної освіти” ІІІ ступеня;

закінчила Полтавський сільськогосподарський інститут у 1982, економіст з бухгалтерського обліку в сільському господарстві; 

Українську сільськогосподарську академію у 1990 році, викладач бухгалтерських дисциплін.

Кириленко Катерина Анатоліївна-головний бухгалтер

cпеціаліст I категорії, 

закінчила Полтавський державний технічний університет у 2002 році, економіст.

 

Матвієнко Олександр Васильович-завідувач навчально-виробничої практики

cпеціаліст вищої категорії, викладач –методист, 

нагороджений нагрудним знаком ”Знак Пошани”;

закінчив Полтавський сільськогосподарський інститут у 1987 році , економіст-організатор сільськогосподарського виробництва;  

Полтавський кооперативний інститут у 1997 році ,викладач економіки підприємства.

Рожкова Марина Анатоліївна

cпеціаліст I категорії, 

закінчила Полтавський державний сільськогосподарський інститут  у 1988 році, економіст з бухгалтерського обліку в сільському господарстві;

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка у 2010 році, практичний психолог. 

Дзипетрук Світлана Петрівна

cпеціаліст IІ категорії, 

закінчила Полтавську державну аграрну академію у 2012 році , магістр з обліку і аудиту;

Полтавський національний державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка у 2014 році, психолог . 

Шевнікова Антоніна Євгеніївна

cпеціаліст вищої категорії,

закінчила  Полтавський сільськогосподарський інститут у 1983 році , економіст-організатор cільськогосподарського виробництва.

Шевченко Тетяна Олександрівна – заступник директора з виховної роботи

спеціаліст вищої категорії, викладач –методист,

закінчила Кременчуцьке педагогічне училище ім.  А.С. Макаренка у 1995 році, вихователь;

закінчила Полтавський державний сільськогосподарський інститут у 2001 році, агроном.