Циклова комісія природничо-математичних дисциплін

[printfriendly]

Значення базової освіти в житті людини важко переоцінити. Вона є обов'язковим підґрунтям для здобуття фахових знань. Сучасній молоді для успішного оволодівання обраної професії необхідний високий рівень  підготовки, лідерські якості, відповідність сучасним вимогам. Над досягненням саме цієї мети і працюють викладачі циклової комісії природничо-математичних дисциплін.

На сьогоднішній день циклова комісія розробляє і впроваджує нові особистісно-орієнтовані методи підготовки фахівців. Важливим завданням викладачів комісії є якісна підготовка фахівців і забезпечення їх ефективної адаптації до умов сучасного інформаційного суспільства. Стратегія підготовки студентів ґрунтується на принципах фундаментальності та цілісності надання знань, їх практичної спрямованості, індивідуалізації навчання, наукового та системного підходів.

У центрі уваги циклової комісії індивідуальна робота викладачів із студентами, зокрема, вивчення та запровадження досвіду роботи з обдарованою молоддю (Губарь Н.Л.), методики індивідуальних консультацій (Семенюта А.Ю., Полухіна Л.М.), консультацій з використанням ПЕОМ (Качала Л.В., Сувальська О.В.), запровадження досвіду диференційованого навчання студентів(Єльченко Ю.М).

Поряд із навчальною роботою викладачі комісії вирішують і виховні завдання: організація методичної роботи в позааудиторній діяльності, зокрема, організації гурткової роботи (Єльченко Ю.М., Полухіна Л.М.), проведення масових предметних заходів (олімпіад, конкурсів, “круглих столів”, брейн-рингів, тощо), організація та проведення кураторами груп загальноколеджевських заходів.

Гарним показником роботи викладачів комісії є результати участі студентів у Всеукраїнських олімпіадах. Так під керівництвом Губарь Н.Л. та Полухіної Л.М. їх студенти щорічно є призерами або переможцями (Пипоть Аня, Марюшко Максим, Біляк Олександр, Чернявський Денис, Гвізджинська Ірина) обласних олімпіад з математики серед ВНЗ І-ІІ р.а. Студенти викладача Сувальської О.В. є призерами обласних олімпіад з інформатики серед ВНЗ І-ІІ р.а.

Методична робота циклової комісії носить системний, цілеспрямований характер, та сприяє вдосконаленню навчально-виховного процесу. Викладачі комісії приймають активну участь у виставці методичних розробок, виступають з доповідями майстер класах(Сувальська О.В., Губарь Н.Л), діляться досвідом робот із колегами, приймають участь у професійних конкурсах( Єльченко Ю.М., Губарь Н. Л.). Роботи Губарь Н.Л., Єльченко Ю.М., Сувальської О.В., представлені для виставки в НМЦ, неодноразово були визнані кращими та відзначені дипломами НМЦ.

Всі викладачі комісії приймають активну участь по створенню електронних посібників та тестових програм. Створені сайти викладачів математики та хімії. Традиційною формою роботи циклової комісії природничо-математичних дисциплін, яка має звітно-показову мету, є проведення тижня циклової комісії. Протягом тижня циклова комісія проводить заходи, розкриваючи рівень своєї методичної роботи та її різноманітність.

 

Сайт циклової комісії

Викладачі комісії

Губарь Наталія Леонідівна-голова циклової комісії природничо-математичних дисциплін

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, 

закінчила Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка в 1997 році, вчитель математики та інформатики.

Сайт викладача

Качала Лілія Володимирівна

cпеціаліст IІ категорії, 

закінчила Полтавську державну аграрну академію у 2004 році за спеціальністю магістр з «Зооінженерії» кваліфікація – спеціаліст з технології виробництва і переробки продукції тваринництва;

у 2016 році закінчила Сумський державний університет за спеціальністю «Інформатика», кваліфікація спеціаліст в галузі математики та програмування.

Сайт викладача

Полухіна Любов Миколаївна

спеціаліст вищої категорії, 

закінчила Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка в 1980 році, вчитель математики.

Семенюта Анна Юріївна

спеціаліст вищої категорії, 

закінчила Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка у 2004 році, вчитель математики та  основ економіки

закінчила ПНТУ ім.  Ю. Кондратюка у 2008 році за спеціальністю "Економіка підприємництва", присвоєно кваліфікацію спеціаліст із правового регулювання економіки підприємництва.

Сайт викладача

Сувальська Олена Вікторівна

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, 

закінчила Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка в 1997 році, вчитель математики та інформатики,

закінчила Полтавський університет споживчої кооперації України в 2005 році за спеціальністю "Фінанси", кваліфікація спеціаліст з фінансів.