Циклова комісія землевпорядних дисциплін

Print Friendly, PDF & Email

Історія циклової комісії землевпорядних дисциплін починається з підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю «Землевпорядкування» з 1909 року в період проведення Столипінської аграрної реформи.

За 106 років існування відділення змінилися навчальні плани та програми, але незмінним залишався напрямок підготовки – готувати висококваліфіковані кадри.

Метою діяльності циклової комісії землевпорядних дисциплін є формування висококваліфікованого та ерудованого техніка-землевпорядника.

Основні завдання циклової комісії:

  • підготовка висококваліфікованих спеціалістів здатних працювати в умовах ринкової економіки;
  • розробка і впровадження в життя заходів по забезпеченню підвищення якості навчання студентів за денною і заочною формами навчання;
  • удосконалення організації навчального процесу відділення, впровадження нових інноваційних технологій;
  • узагальнення передового досвіду роботи викладачів з пошуку ефективних шляхів удосконалення підготовки висококваліфікованих спеціалістів.

Циклову комісію очолює Соколова Валентина Валентинівна.

Викладачі циклової комісії  ведуть значну методичну роботу та постійно приймають участь у виставках коледжу та виставці передового педагогічного досвіду Навчально-методичного центру. Викладачами розроблено, розробляються і поновлюються, відповідно до змін в земельному законодавстві, робочі зошити, збірники задач та методичні вказівки, щодо виконання дипломного і курсового проектування, проведення навчальних і виробничих практик.

Велику увагу циклова комісія приділяє методичній роботі по впровадженню в навчальний процес інноваційних технологій, розробляє сучасні методики викладання окремих навчальних дисциплін, готує рекомендації щодо ефективного використання сучасних  геодезичних приладів та геоінформаційних технологій під час проведення землеустрою.

Видані НМЦ Аграрної освіти підручники та навчальні посібники, авторами яких є викладачі: Одарюк Т.С., Соколова В.В.

Викладачами Климко П.П., Одарюк Т.С., Шевченко З.І. розроблені типові програми до навчальних дисциплін, які видані НМЦ.

Написані методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дипломного та курсового проектування викладачами Стрілою Г.П., Одарюк Т.С.

Викладачі циклової комісії одні з найперших прийняли участь в педагогічних майстер-класах, які проводить Навчально-методичний центр Агроосвіти кожного року (Одарюк Т.С., Соколова В.В., Максименко О.А.).

Почесними членами циклової комісії є ветерани-викладачі Суботський В.П., Овсянік І.Я.

На базі навчального закладу викладачі циклової комісії кожного року проводять цікаві регіональні науково-практичні конференції присвячені вивченню та обговоренню різних питань з послідуючим виданням матеріалів цих конференцій.

Стало гарною традицією щороку на початку березня проводити тиждень циклової комісії  землевпорядних дисциплін, в якому активну участь беруть як викладачі та і студенти. Цей захід завжди проходить насичено, весело, повчально та не залишає байдужим жодного, в тому числі студентів та викладачів інших відділень. Протягом тижня проводяться різноманітні конкурси, виставки, брейн-ринги, ігри, круглі столи: визначаються кращі студенти з різних дисциплін, кращі гуртки та інше. Завершується дійство святковим концертом та нагородженням переможців.

Завершальним етапом навчання студентів землевпорядного відділення є дипломне проектування. Викладачами циклової комісії розроблені методичні рекомендації, посібники, запропоновані актуальні теми дипломних проектів, які відповідають вимогам сучасного виробництва, характеру сфери професійної діяльності випускника та мають на меті систематизацію, закріплення і розширення теоретичних знань за фахом.


Сайт циклової комісії

Викладачі комісії

Соколова Валентина Валентинівна- голова циклової комісії землевпорядних дисциплін

спеціаліст І категорії,

закінчила Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва в 2007 році, магістр із землевпорядкування та кадастру.

Гончар Сергій Іванович

спеціаліст І категорії,

закінчив  Харківський аграрний університет iм. В.В. Докучаєва у  2000 році, інженер-землевпорядник.

Калашник Дмитро Архипович

спеціаліст І категорії,

закінчив Полтавський технічний університет ім. Ю.Кондратюка, у 1998 році, інженер-будівельник ПГБ.

Климко Петро Павлович – завідувач навчально-практичним центром землевпорядкування

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, 

присвоєно звання « Почесний землевпорядник України», 

нагороджений знаком “Відмінник аграрної освіти” ІІІ ступеня;

закінчив  Харківський сільськогосподарський інститут ім. В.В. Докучаєва у 1973 році,інженер-землевпорядник.

 

Максименко Оксана Анатоліївна

спеціаліст І категорії,

закінчила Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва в 2011 році, магістр із землевпорядкування та кадастру.

Одарюк Тетяна Семенівна

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, 

нагороджена трудовою відзнакою « Знак Пошани»,

закінчила Харківський сільськогосподарський інститут імені В.В. Докучаєва  у 1979 році, інженер-землевпорядник.

Приходько Ірина Петрівна

спеціаліст І категорії,

закінчила Харківський державний аграрний університет ім.. В.В. Докучаєва у 2002 році, інженер-землевпорядник.

Лотиш Ігор Ігоревич

спеціаліст ІІ категорії,

закінчив  Полтавську Державну аграрну академію у 2013 році, вчений агроном.                                                                                                                                                                                                                                  

Стріла Григорій Петрович

спеціаліст вищої категорії, 

присвоєно звання « Почесний землевпорядник України», 

закінчив  Полтавський інженерно-будівельного інститут у 1979 році, інженер-будівельник ПГБ.

 

Томечек Василь Іванович

спеціаліст вищої категорії, 

нагороджений трудовою відзнакою « Знак Пошани», 

закінчив Український інститут інженерів водного господарства у 1969, інженер-гідротехнік.

 

Шевченко Зоя Іллівна

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, 

відмінник освіти України,

нагороджена знаком “Відмінник аграрної освіти” ІІІ ступеня,

закінчила Харківський сільськогосподарський інститут імені В.В. Докучаєва  у 1979 році, інженер-землевпорядник.