Print Friendly, PDF & Email

Гладка Лілія Олексіївна – завідувачка економічного відділення, відмінник аграрної освіти ІІІ ступеня, викладач-методист

Відділення забезпечує підготовку молодших спеціалістів зі спеціальностей «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент»,  «Геодезія та землеустрій» .

 Спеціальність «Облік і оподаткування»

 Облік - це мова бізнесу
 Облік – це визнана історією спеціальність!

Одним з невід’ємних елементів будь-якої економіки є розвинута і ефективно організована бухгалтерська справа. Внесок бухгалтерської професії у розвиток підприємництва, суспільства і держави в цілому, зводиться до правильного і повного відображення господарських операцій економічних суб'єктів.

«Облік і оподаткування» є однією із найактуальніших та найцікавіших спеціальностей. Ця спеціальність передбачає вивчення теоретичних і практичних аспектів обліку, оподаткування, аналізу та аудиту підприємств різних організаційно-правових форм господарювання та галузей, включаючи бюджетні установи та банки.

На рівні підприємства це проявляється у формуванні достовірної інформаційної бази даних і відомостей, що використовуються цілим рядом підрозділів підприємства – фінансовим відділом, маркетинговим управлінням, службою зовнішньоекономічної діяльності тощо.

Без вивчення бухгалтерського обліку не можна пізнати економічну, фінансову та юридичну сторони діяльності суб’єкта господарювання будь-якої організаційно-правової форми. Без бухгалтерського обліку бізнес був би некерованим.

Професія бухгалтера є універсальною і перспективною. Високе суспільне значення бухгалтерської професії сприяє тому, що завжди буде попит на таких фахівців.

Основою практичної професійної підготовки студентів даної спеціальності є лабораторії «Навчальна бухгалтерія», «Інформаційних систем і технологій в обліку». За підсумками обласного етапу Всеукраїнського конкурсу лабораторія «Навчальна бухгалтерія» посідає ІІІ місце.

Великою популярністю серед студентів користуються заходи, які проводяться з використанням нетрадиційних форм і методів, інноваційних та мультимедійних технологій, що сприяють поглибленню інтересів та нахилів до майбутньої професії, стійкому позитивному ставленню до майбутньої діяльності: олімпіади з обліково-економічних дисциплін, професійно-інтелектуальні конкурси, тижні бухгалтерського обліку, зустрічі з випускниками коледжу та спеціалістами провідних економічних установ м. Полтави та Полтавської області тощо.

Професійне виховання під час цих заходів спрямоване на формування любові до обраного фаху, бажання стати професіоналом у своїй справі, зробити кар'єру і забезпечити добробут для своєї родини.

Випускники за спеціальністю «Облік і оподаткування» є універсальними фахівцями  і  можуть займати різні посади: бухгалтер; касир-експерт; інспектор з інвентаризації; технік з планування; аудитор; контролер; економіст; співробітник банку; працівник державної фіскальної служби; обліковий фахівець страхової компанії; фахівець пенсійного фонду; фахівець державного казначейства; фахівець органів місцевого самоврядування.

Наші випускники – це фахівці практики. Вони приступають до роботи, наперед знаючи, який обсяг робіт чекає на них у майбутньому. І це завдяки не тільки теоретичній підготовці за певним напрямом, а й досить тривалому і ґрунтовному практичному навчанню.

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»

 Нажити багато грошей – хоробрість;
зберегти їх – мудрість,
а вміло витрачати – мистецтво.
Б. Авербах. 

Спеціаліст у сфері фінансової науки і практики є одним з найбільш популярних та елітних фахівців у сучасному світі. Фінансист – це фахівець, який вільно володіє значним обсягом знань з фінансових наук та здатен кваліфіковано ухвалювати економічно обґрунтовані рішення з питань фінансової діяльності підприємств та організацій, формувати фінансові стратегії розвитку на тривалу перспективу, удосконалювати фінансовий механізм національних та міжнародних підприємницьких структур у різних галузях діяльності. Спеціаліст з "Фінансів, банківської справи та страхування" - фахівець, який вільно володіє значним обсягом знань з фінансових наук та здатен кваліфіковано ухвалювати економічно обґрунтовані рішення з питань фінансової діяльності підприємств різних форм власності, формувати фінансові стратегії розвитку підприємств на тривалу перспективу, удосконалювати фінансовий механізм підприємницьких структур у різних галузях діяльності. Особливістю підготовки фахівців економічного відділення є їх практична спрямованість. Управління фінансами займає в практиці господарювання провідне місце і від діяльності фінансового менеджера залежить ступінь ефективності суб'єкта господарювання, ринкова ціна його основних фондів, оптимальний розподіл фінансових ресурсів, прийняття ефективних управлінських рішень.

Місцем професійної діяльності фінансиста можуть бути державні органи; банки, біржі, фінансові компанії, інвестиційні фонди, економічні і фінансові служби підприємств і організацій.

Працюючи як на державному, так і приватному підприємстві, фінансист несе матеріальну – за збереження грошей і коштовних паперів і моральну відповідальність – за дотримання законності.

За роки існування відділення створило достойну історію та багаті традиції, це: проведення КВК, брейнг-рингів, різноманітні конкурси, посвята у студенти, походи, випускні вечори.

Навчальний процес на відділенні проводиться за програмами, які відповідають сучасним стандартам, новітніми методиками, в аудиторіях з сучасним обладнанням. Студенти працюють з сучасними програмними продуктами «1С:Підприємство 8.2», «ЛІГА:Закон», «M.e.doc» та інші.

Ефективному формуванню практичних вмінь і навичок студентів сприяє проведення виробничої практики на базі виробничих, сільськогосподарських підприємств, податкових інспекцій, контрольно-ревізійних управлінь, банків. Так, студенти економічного відділення проходили виробничу практику на базі таких підприємств: ПАТ КБ «Приват Банк», ПАТ Банк «Фінанси та кредит», податкова інспекція. Навчальний заклад заключив договір про творчу співдружність з податковою інспекцією м. Полтава.  Одним із видів такої співпраці з податковою службою є волонтерська робота студентів нашого коледжу. Для цього, студентам економічного відділення читаються лекції з питань оподаткування. Заняття проводяться як провідними викладачами коледжу так і працівниками фіскальної служби. Студенти працюють у консультативному волонтерському пункті, приймають участь в акціях ДПІ у м. Полтаві, приймають участь у формуванню особових справ платників податків та інших видах робіт. Вже котрий рік поспіль проводиться конкурс «Кращий волонтер року».

Дана спеціальність здатна озброїти фахівців системою сучасних методів фінансового управління, сприяти формуванню нової фінансової ідеології господарювання, ознайомити з сучасними фінансовими інструментами та допомогти в прийнятті обґрунтованих управлінських рішень.

Випускники спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» є висококваліфікованими фахівцями у сфері фінансів, фінансового аналізу та банківських операцій. Вони володіють сучасними методами фінансового аналізу і прогнозують фінансово-економічні ситуації.

Випускники спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» можуть працювати на посадах: керівника підприємств, установ, організацій, фінансового директора, фінансового аналітика, фінансового менеджера, керівника фінансових і економічних підрозділів, аналітика фондового ринку, фінансиста в банках, страхових компаніях, податкових адміністраціях та інших державних та недержавних організаціях і установах, головного бухгалтера, керівника фінансової групи, директора страхової та аудиторської компаній, фахівця на ринку цінних паперів та ринку фінансових послуг, фахівця з біржових операцій, фахівця з фінансово-економічної безпеки підприємства, аналітика з оцінки вартості бізнесу, дилера, брокера, ліквідатора-розпорядника майна підприємств-боржників тощо.

 Спеціальність «Менеджмент»

 Менеджер — людина, яка ніколи не відкладає на завтра те,

що вона може примусити інших зробити сьогодні".

Е. Езар

 Менеджер – це людина, яка має планувати, організовувати, координувати та контролювати певні процеси на підприємстві. Інакше кажучи, це керівник або управлінець, який відповідає за ефективну роботу цілого підприємства, окремого підрозділу або певного напряму діяльності підприємства, а особистість менеджера — це головний чинник забезпечення ефективного розвитку підприємства. Менеджмент передбачає широке використання правової науки, що досліджує суб'єктивні чинники управління підприємством.

Ринкові відносини висувають нові вимоги і завдання перед виробництвом, а підприємства несуть повну відповідальність за результати своєї роботи. В цих умовах підвищеної уваги заслуговує підготовка фахівців, які повинні професійно займатися питаннями організації виробництва та діяльності підприємства в цілому, здатних по новому підійти до поставлених цілей і організувати виробництво з урахуванням запитів ринку. Особливе значення надається вивченню сфери менеджменту і формуванню здатностей застосування на практиці методів управління, профільованим знанням і вмінням щодо проведення контролю діяльності підприємства, правовим, економічним і організаційним питанням  створення безпечних умов праці, захисту людини на виробництві тощо.

Практична підготовка молодших спеціалістів з спеціальності «Менеджмент» здійснюється на передових підприємствах, на фірмах, які успішно займаються виробництвом і досягли успіхів у бізнесі. Отримана кваліфікація «менеджера» дозволяє випускникам коледжу здійснювати організаційно-управлінську діяльність на підприємствах, установах усіх форм власності і займати посади: помічник керівника, референт з основної діяльності, секретар адміністративних органів, інспектор з контролю за виконанням доручень, інспектор з кадрів, організатор з персоналу, технік з підготовки виробництва, агент з постачання, диспетчер з відпуску готової продукції та ін.

На заняттях застосовують інтерактивні форми, інноваційні технології, бінарні уроки, ділові ігри, комплексні інтегровані уроки. Готують навчальні посібники, методичні розробки, щоденники - звіти, робочі зошити, які використовуються в навчальній діяльності.

Студенти активно залучаються викладачами до дослідницької роботи, участі у фахових олімпіадах. Тільки за останній рік переважна більшість студентів економічного відділення взяли участь у науково – практичних конференціях, які були організовані вищими навчальними закладами ІІІ – ІV рівнів акредитації, організаціями, які є базою для проходження практики. Створено взаємовигідні стосунки  з конкретними господарськими об'єктами міста і області, де студенти проходять практику і в подальшому можуть бути працевлаштовані за фахом. Традицією стала постійна участь наших студентів у фахових обласних та регіональних олімпіадах.

Аналіз останніх років свідчить, що майже 80% випускників економічного відділення працевлаштовується за фахом. Сучасні технології навчання, глибокі педагогічні традиції дозволяють забезпечити високу якість знань студентів економічного відділення.

Випускники зі спеціальності «Менеджмент» можуть виконувати роботу: менеджера з питань комерційної діяльності та управління; менеджера з персоналу; керівника функціональних підрозділів; маркетолога; менеджера з постачання; менеджера з продажу; менеджера закупівель; адміністратора;
помічника керівника підрозділів та ін.

 Спеціальність «Геодезія та землеустрій»

Земельні відносини складають основу або початок будь-яких відносин у суспільстві. Щоб отримати цивілізоване право на існування, розташування, функціонування інфраструктури, необхідно, перш за все, отримати територіально визначене, встановлене, закріплене та юридично оформлене місце на землі. І це неможливо без всебічно підготовленого професіонала, яким являється землевпорядник.

Професія землевпорядника завжди користувалася шаною, адже вона присвячена безцінному скарбу України – землі.

Зараз в Україні продовжується проведення Земельної реформи, і землевпорядники є її безпосередніми виконавцями, від професіоналізму яких залежить як люди зможуть  розпорядитися землею, в якому стані передадуть її своїм нащадкам.

Землевпорядник в сучасних умовах вільно володіє державною мовою, комп'ютером, сучасними технологіями в галузі землевпорядкування та геодезії, вміє вирішувати всебічні правові питання у галузі земельних відносин, вміло та зважено, в правовому полі , застосовуючи положення Земельного, Адміністративного, Цивільного та інших кодексів і нормативно – правових актів України.

Переглянути інші фото

Землевпорядник керує земельними процесами, складає документацію, перевіряє стан використання  земельних ресурсів, накопичує відомості про стан земель, перспективи використання, обґрунтовує методи і способи будь-якого їх використання та здійснення земельних відносин в цілому.

Базовою освітою для землевпорядників можна назвати знання, отримані в Аграрно – економічному коледжі Полтавської  державної аграрної академії, який відсвяткував 100 років із дня створення справжньої землевпорядної школи, де ліцензований обсяг для спеціальності «Землевпорядкування» становить 50 осіб на основі  базової  та повної загальної середньої  освіти.

Викладачами землевпорядних дисциплін в різні роки працювали: Суботський Вол.П., Веремєєва Н.Я., Суботський Вас..П., Овсянік І.Я., Міняєв В.М., Романченко Є.К., Жиров В.Д., Коняєв Ю.Г., Дем’яненко І.В.

            Випускниками відділення були:

  • начальники Полтавського обласного управління земельних ресурсів – Нечитайло О.І., Михайличенко С.І., Курочка О.А.;
  • заступники начальника Головного управління Держкомзему в Полтавській області: Шило О.Г., начальники відділів – Даншин В.І., Остапенко Л.О., Палій О.Б.
  • директор АП науково – дослідного та проектного інституту землеустрою: Неділько Г.В. та його заступники Мишун М.С., Бурба Л.І.

Сучасна підготовка молодших спеціалістів – землевпорядників проводиться з використанням новітньої електронної, геодезичної, вимірювальної техніки та комп’ютерних технологій.

Циклову комісію очолює Соколова В.В.

Підготовку спеціалістів землевпорядного відділення в сучасних умовах здійснюють: викладачі-методисти  Климко П.П., Шевченко З.І., Одарюк Т.С.; спеціалісти  вищої категорії Томечек В.І., Стріла Г.П.; викладачі  Гончар С.І., Калашник Д.А., Соколова В.В.,  Лотиш І.І., Максименко О.А.. Приходько І.П.

Викладачі відділення  мають вагомі напрацювання з методичної роботи: видані підручники та навчальні посібники, складені програми зі спеціальних дисциплін, написані методичні рекомендації для студентів з дипломного та курсового проектування.

Землевпорядне відділення має тісні зв’язки з Головним управлінням Держгеокадастру в Полтавській області, Державним підприємством «Полтавський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою», Полтавським геодезичним центром, приватними підприємствами «Алан – зем», «Геосвіт», «Світанок», що дає можливість проведення екскурсій для студентів та занять на виробництві.

Випускники відділення мають змогу за підсумками професійної співбесіди продовжувати навчання на старших курсах вищих навчальних закладів III – IV рівня акредитації міст Полтави, Кременчука, Харкова, Києва, Львова.