Полтавський державний аграрний університет відповідно до статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту» оголошує конкурс на заміщення посади директора Відокремленого структурного підрозділу “Аграрно-економічний фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету”.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) і стаж роботи на посадах педагогічних та/або науково-педагогічних працівників не менш як п’ять років. До зазначеного стажу може бути зараховано до трьох років стажу роботи на керівних посадах. Претендент на посаду директора Відокремленого структурного підрозділу “Аграрно-економічний фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету” має бути громадянином України.

Прийом документів претендентів здійснюється протягом двох місяців з дня розміщення на офіційному вебсайті Полтавського державного аграрного університету оголошення про проведення конкурсного відбору.

У разі надіслання документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Документи, подані претендентами після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.

Претенденти для участі у конкурсі подають такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі на ім’я в. о. ректора Полтавського державного аграрного університету, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною четвертою статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту». Також в заяві, претендент зазначає, що він не є членом Наглядової ради Полтавського державного аграрного університету, до структури якого входить Відокремлений структурний підрозділ  “Аграрно-економічний фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету”;
 • особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3×4 сантиметри;
 • автобіографію та резюме;
 • копії документів про вищу освіту;
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465;
 • довідку про наявність або відсутність судимості;
 • витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
 • копію паспорта громадянина України, засвідчену претендентом;
 • копію трудової книжки та / або інші документи, які підтверджують стаж роботи;
 • письмову згоду на збір та обробку персональних даних;
 • копію державного сертифікату про рівень володіння державною мовою або витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою;
 • засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім’я в. о. ректора Полтавського державного аграрного університету, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади», та згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону;
 • проект стратегії розвитку Відокремленого структурного підрозділу  “Аграрно-економічний фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету”;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Претендент може подати інші документи, які підтверджуватимуть його професійні та / або моральні якості.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта громадянина України), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, Полтавським державним аграрним університетом або нотаріально.

Дата проведення рейтингового голосування – 21 грудня 2022 року.

Документи подавати особисто претендентом або надсилати поштою за адресою: вул. Сковороди, 1/3, м. Полтава, 36003, Полтавський державний аграрний університет, відділ кадрів.

Телефон для довідок відділу кадрів Полтавського державного аграрного університету – (0532) 569509