Протоколи  Засідання Приймальної комісії. Вступ-2020